Açıklama

Pas ve Korozyona Karşı Koruyucu

Boyanmayacak olan tüm demir ve çelik aksamın paslanmaya karşı korunması amacıyla kullanılır. Yüzeye tatbikinden sonra, yüzey üzerinde yarı şeffaf yeşilimsi kahve renkte bir film tabakası kalır.
Bu film su ve rutubeti bünyesine almaz. Film tabakası tamamen kurumaz fakat akıcı değildir. Film tabakası yüzeyi pasa karşı korur. İdeal şartlarda koruma süresi 1 yıldır.

İligili Ürünler