Açıklama

Konsantre Kireç Çözücü

Özellikle inşaat sonu oluşan harç, kireç, beton kalıntılarının temizliği için geliştirilmiş asit
tipi bir temizleyicidir. Çok konsantre bir üründür, su ile seyreltildiğinden ekonomiktir.
Çok yönlüdür; hem temizleyici, hem de tortu gidericidir. Diğer temizleyici malzemelerin yetersiz kaldığı durumlarda etkilidir. Çimento silolarından, beton karıştırıcı kamyonlardan
harç ve çimento kalıntılarının uzaklaştırılmasında güvenle kullanılabilir. Çelik inşaat iskelelerinden harç ve tortuların arındırılmasında etkindir. Çok kirli beton yüzeylerin temizliğinde idealdir.

İligili Ürünler